HND-468 - 高杉麻里2018年番号 暇な女子大生と出会

HND-468 - 高杉麻里2018年番号 暇な女子大生と出会

用芒硝者,取其性寒味咸,善清热又善软坚,且兼有攻下之力,则坚结之燥粪不难化为溏粪而通下矣。凡伤寒、温病,皆忌伤其阴分,桂枝汤证与麻黄汤证,禁过发汗者恐伤其阴分也。

蝉蜕∶无气味,性微凉。宜用整条生怀山药,轧细过罗,每用一两或八钱,煮作茶汤,调以蔗糖令适口,以之送服生鸡内金细末五分许,当点心用之。

今药局中所鬻之乌附子,其片大而且圆者即是天雄,而其黑色较寻常附子稍重,盖因其力大而色亦稍变也。诊其脉象已近和平,遂将方中芍药、滑石、玄参各减半,又服一剂全愈。

次日呼之不起,审视则已僵矣。即此之前后分服,或出汗或不出汗,可不深悟此药发汗之理乎?

没药∶气则淡薄,味则辛而微酸,故善化瘀以理血。 当其由表入里,阳明之府渐实,急投以大剂白虎汤,皆可保完全无虞。

【附录】湖北天门崔××来函∶张港一人患脑充血证,忽然仆地,上气喘急,身如角弓,两目直视。翌日再诊其脉,热犹未清,心中虽不若从前之大热,犹思食凉物,懒于饮食,其下利较前已愈强半。

Leave a Reply