99jujucom自动转跳中

99jujucom自动转跳中

 连服二剂即目闭而酣睡矣。若火犯心者,其势虽急而犹缓,可以远觅药饵,故不可不传方法,以救人也。

二剂而目明,又二剂而羞明之症痊,更四剂而红色尽除而愈矣。火微何以能运动于四肢乎?

虚烦者正死心之渐也。嗟乎,此痰病而非中风也。

 是邪之入肺乃肺自召之,非外邪之敢于入肺也。治法补其阳气,则清气上升,而浊气下降,内无所怯,而外亦自固也。

故上条可以轻治,而此条非重治断难奏效耳。然则为何痛乎?非火、非虫,乃气虚而微感寒湿之邪,邪冲心包而作痛,邪不冲心包而即不痛,即古人所云去来痛也。

治法必用杀虫之药,佐以泻肝之味。且邪之入人脏腑也,助强而不助弱,见阴之强而即助阴,见阳之强而即助阳,夏令之人多阴虚阳旺,邪乘阴虚而入,本欺阴之弱也。

Leave a Reply